Περιβάλλον

Μία προσευχή για το περιβάλλον

Ladies and Gentlemen, welcome to Kangerlussuaq. Local time is 3:45. We do ask you to remain seated…