Σικελία

19-28 Ιουνίου, φεύγουμε για Σικελία, για “Μια άλλη Ελλάδα στον Δυτικό Κόσμο”

19 – 28 Ιουνίου 2022 κάνουμε ένα συναρπαστικό road-trip στη Σικελία ακολουθώντας την επιρροή των Ελλήνων από την αρχαιότητα μέχρι τα βυζαντινά χρόνια.